Základní škola Merklín

Aktuality

Filmový festival v Ostrově

11. 10 . 2016

Filmový festival

​Také letos se naše škola zůčastní Filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově.
V úterý 11. 10. 2016 v 7. 30 odjíždí autobus od školy. Sraz všech dětí bude nejpozději v 7. 20.
Promítání ve velkém sále  Domu kultury v Ostrově začíná v 8. 00. Po představení se přesunujeme pěšky do kláštěrního areálu na výstavu a odtud odjedeme autobusem domů na oběd. S sebou si děti berou svačinu, pití, kapesníky a oblečení odpovídající počasí.


 

Návštěva z Merklína

15. 9. 2016

Návštěva z Merklína                Návštěva z Merklína

Družba mezi dvěma Merklíny se opět utvrdila ve čtvrtek 15. září 2016. Asi padesát dětí z Merklína u Přeštic přijelo navštívil školu v Merklíně u Karlových Var.  Děti se spojily do smíšených družstev a obcházely stanoviště s hrami. Získané žetony proměnily na zajímavé ceny. Návštěvu ve škole ukončil turnaj ve vybíjené. Čtyři zápasy skončily nerozhodně a návštěva po obědě pokračovala procházkou po Karlových Varech.                       .

Plán akcí na nový školní rok

1. 9. 2016

Plán akcí pro školní rok 2016 – 2017

 

září         - třídní schůzky
               - Hroznětínský víceboj
               - přespolní běh  

říjen        - filmový festival, výstavy
               - dopravní hřiště

listopad  - vánoční dílny
               - návštěva ekocentra, knihovny
               - třídní schůzky, ukázkové hodiny

prosinec  - vánoční zpívání
                - vystoupení pěveckého sboru Skřivánek
                - vystoupení KSO
                - třídní besídky

leden       - zápis do první třídy
                - filmové představení
                - pěvecká soutěž

únor         - sportovní soutěže
                - masopust

březen     - plavecký výcvik
                - recitační soutěž

duben      - Noc s Andersenem
                - Den Země, besedy o ekologii
                - čarodějnický rej
                - sázení stromků

květen     - dopravní hřiště
                - besedy s policií
                - návštěva divadla v Karlových Varech
                - návštěva ZŠ Hroznětín

červen     - školní výlety
                - vystoupení Červnový klíček
                - rozloučení s žáky 5. třídy
               

 Plán bude doplňován o další akce podle aktuální situace.

organizace školního roku 2016_2017

1. 9. 2016

Prázdniny

Termín prázdnin

Začátek vyučování po prázdninách

Podzimní

26. a 27.10. 2016

( středa a čtvrtek )

31.10. 2016

( pondělí )

Vánoční

23.12. 2016 – 2.1.2017

( pátek – pondělí )

3.1.2017

( úterý )

Pololetní

3.2.2017

( pátek )

 

Jarní

6.2. – 12.2.2017

 

13.2.2017

( pondělí )

Velikonoční

13.4 a 14.4.2017

( čtvrtek a pátek )

18.4.2017

( úterý )

Letní

1.7.2017 – 1.9.2017

( sobota – pátek )

4.9.2017

( pondělí )

 

Rozvrh 5. třídy

Rozvrh 5. třídy

Rozvrh 1. třídy

Rozvrh 1. třídy

Rozvrh 2. a 3. třídy

1. 9. 2016

Rozvrhy jednotlivých tříd