Základní škola Merklín

Aktuality

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Ředitelské volno - 29.9. 2017 ( pátek )

Prázdniny

Termín prázdnin

Začátek vyučování po prázdninách

Podzimní

26. a 27.10. 2017

( čtvrtek a pátek )

30.10. 2017

( pondělí )

Vánoční

23.12. 2017 – 2.1.2018

( sobota – úterý )

3.1.2018

( středa )

Pololetní

2.2.2018 ( pátek )

 

 

Jarní

12.2. – 18.2.2018

 

19.2.2018

( pondělí )

Velikonoční

29.3. a 30.3.2018

( čtvrtek a pátek )

3.4.2018

( úterý )

Letní

30.6.2018 – 31.8.2018

( sobota – pátek )

3.9.2018

( pondělí )

 

Recitační soutěž

28.2. 2018

AKCE ŠKOLY V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Akce školy v nadcházejícím období
leden                zahájení plaveckého výcviku, 4.  a 5. tř.
31. 1. 2018       Filmové představení v Ostrově
9. 2. 2018         Masopust ve školce
28. 2. 2018       Soutěž v přednesu
21. 3. 2018        Pěvecká soutěž
5. 4. 2018          Koncert Karlovarského symfonického orchestru, 50 Kč
6. 4. 2018          Noc s Andersenem
11. 4. 2018        zápis do 1. třídy

12. 4. 2018        beseda se spisovatelkou 

 

Vánoční vystoupení pro rodiče

V BETLÉMĚ NENÍ MÍSTO

Žáci 2. a 3. třídy vystupovali dne 19. 12. 2017 v Kulturním klubu Merklín. Sešli jsme se v klubu v 15. 30. Měli jsme dvě generálky. Já jsem hrála svatou Marii. Dva hlavní andělé hrála Klárka a druhého anděla hrála Emička. Když jsme se převlíkli do kostýmů, tak jsme čekali, až přijdou rodiče. Když přišli rodiče, tak jsme začali hrát. Nejdříve andělé zpívali. Pak andělé odtančili a dva andělé v jevišti zůstali. Pak šel posel a my jsme šli za poslem a pak jsme šli s Josefem do Betléma. Anděl Muriel říkal „Jak se kráčí tamtěm dvěma?“. Pak jsem řekla: „Tak jsem přece dobře viděla Hotel u dobrého anděla“. Šli jsme za závěs. Anděl Muriel nás zavolal a odvedli nás do stáje. Donesli nám světlo, ručníky, jídlo, vodu a potom přišli pastýři a děvečky a stařenka. Pak jsme se představili a uklonili a všichni tleskali.

MARIE ŽITŇANSKÁ, třetí ročník

Vánoční vystoupení pro rodiče

    Žáci se svými učitelkami nacvičili pro rodiče předvánoční vystoupení.
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 předvedli čtvrťáci a páťáci pohádku O dvanácti měsíčkách z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hodnou Marušku zpívala Julinka Nečová a v roli zlé Holeny se blýskla Lucka Mašková. Rozverného nápadníka Marušky si z gustem střihl Pepa Růžička.
      V pondělí 18. 12. 2017 rodiče sledovali prvňáčky v Ledovém království. Po zpěvu a tanci byli žáci dekorováni šerpou Jsem čtenář.
V úterý 19. 12. 2017 se dávala vánoční veršovaná hra  V Betlémě není místo v podání druháků a třeťáků.

Vánoční vystoupení pro rodičeVánoční vystoupení pro rodičeVánoční vystoupení pro rodiče