Akce z let 2011 - 2013

Plavání

8. 4. 2013

V pondělí 8. 4. 2013 začala skupina třeťáků a čtvrťáků jezdit trénovat svoje plavecké dovednosti.Plavánísmiley