Akce z let 2011 - 2013

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


     Zveme rodiče s budoucími prvňáčky na slavnostní zápis do 1. třídy ve středu  
19. 1. 2011 od 14. 00 do 16.00. 

     Těší se na Vás všichni pracovníci ZŠ Merklín.