O Šípkové Růžence, 2016

O Šípkové Růžence, 2016

10. 5. 2016, představení druhého a třetího ročníku s p. uč, Šebestovou