Projekty

Šablony III.

Nové cesty

Nové cesty

Projekt 100 a 1 výrobek

Projekt 100 a 1 výrobek

tisková zpráva MAS Krušné hory, o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tiskova-zprava-mas.pdf 187.5 Kb

Projekt: Nové cesty ke společnému zlepšování

Příjemce dotace: Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary

Název projektu: Nové cesty ke společnému zlepšování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001090


Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Z finančních prostředků v celkové výši 312.106,- Kč hradíme následující aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt

Místní akční skupina

24. 10. 2016

Místní akční skupina

projekt

Podpora vzdělávání v oblasti ORP


Podpora vzdělávání v oblasti ORPProjekt

Gymnázium Ostrov

Účast v projektu gymnázia Ostrov

Účast v projektu Gymnázia Ostrov
Žáci prvního stupně naší školy (4. a 5. ročníku) se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Projekt je registrovaný pod číslem: CZ.1.07/1.1.00/44.0004. realizace probíhá v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015). Zájemci z řad žáků se v rámci projektu účastní volnočasových aktivit ve 3D laboratoři Gymnázia Ostrov, kde absolvují výuku v souvislosti s předmětem přírodopis. Mají možnost prozkoumat přírodu z netypické perspektivy a propojit své teoretické znalosti s praktickým poznáváním světa.

 

Inovace na dosah

        

 

Naše škola je partnerem v projektu

Inovace na dosah

 

 

 

Identifikace projektu:

 

1. Název projektu

Inovace na dosah – Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0025

2. Typ projektu

individuální projekt ostatní

3. Operační program/oblast podpory

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. Předkladatel projektu

COMFOR STORES a.s.

 

 

Projekt je koncipován tak, aby splnil podmínky výzvy OP-VK č. 51 a efektivně navázal na dosavadní zkušenosti partnerů/škol s využíváním technologií ve výuce.

 Cílem projektu je poskytnout pracovníkům partnerských škol – ředitelům, pedagogům, ICT metodikům – odbornou podporu a ucelený vzdělávací program, které pomohou s dalším rozvojem kompetencí využívat informační technologie v procesu výuky na ZŠ a SŠ.

Projekt umožňuje partnerům získat pro moderní způsob výuky 1:1 vhodná dotyková zařízení a ta plnohodnotně využívat napříč všemi vzdělávacími obory.

Podstatným přesahem projektu je vznik kvalitní metodiky a posílení komunity, ve které mohou pedagogové sdílet a rozvíjet své zkušenosti s metodami moderní výuky.

 

Doba trvání projektu: 11 měsíců (1. září 2014 – 31. červenec 2015)

 

 

Inovace na dosah

Inovace na dosah – Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0025
od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

Inovace na dosah

Plakát k tomuto projektu naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-na-web804364194.docx 223 Kb

Zpráva o projektu ORP

24. 11. 2014

Základní školy na Ostrovsku podporují žáky ohrožené neúspěchem

 

Základní školy v oblasti obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrov spojily své síly a chtějí společně bojovat proti školnímu neúspěchu svých žáků.  Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému nebo školním neúspěchem, jsou velkým problémem, se kterým se potýká velká většina základních škol na Ostrovsku. Problém by měl pomoci vyřešit projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“, který zahrnuje několik vzájemně provázaných aktivit.

 

Žáci ohrožení školním neúspěchem dostanou v rámci projektu přímou podporu ve formě služeb specialistů - psychologů, logopedů a speciálních pedagogů. Vybraným žákům bude zajištěno také individuální doučování přímo v rodině nebo v prostorách škol či školních klubů. Budou organizovány schůzky učitelů s rodiči za účasti odborníka a zřizovány školní kluby, které jsou vhodným prostředím, v němž se žáci mohou připravovat na výuku.

 

V rámci projektu budou podpořeni také učitelé. Uskuteční se společná setkání učitelů ze všech zapojených škol, na kterých budou mít možnost sdílet své zkušenosti s problémovými žáky. Díky společnému setkávání a sdílení zkušeností se mohou objevit nové možnosti práce se žáky. Učitelům bude poskytnuta podpora také pomocí dalšího vzdělávání, které bude zaměřeno např. na tvorbu individuálních plánů, na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení třídnických hodin, pravidla a kázeň ve třídě, konstruktivní komunikaci a vedení dětí, efektivní spolupráci apod.

 

V projektu dojde také k vytvoření Lokální strategie rozvoje školství oblasti ORP Ostrov, která bude obsahovat komplexní návrh, jak zlepšit kvalitu celého systému vzdělávání v dané lokalitě zvláště v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupráce všech aktérů bude prohlubována i v rámci aktivity Vytváření sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími články. Cílem síťování by měl být především přenos zkušeností mezi jednotlivými školami v ORP Ostrov. „Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, jsme schopni vzdělávat v rámci jedné třídy vedle žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb i žáky se speciálními potřebami, podíleli jsme se také na tvorbě školské inkluzivní politiky kraje. Rádi naše zkušenosti předáme dál,“ uvedl Mgr. Jan Musil, ředitel ZŠ v Jáchymově.

 

Projekt je realizován ve spolupráci Města Ostrov, základních škol působících v oblasti obce s rozšířenou působností (1.ZŠ Ostrov, 3.ZŠ Ostrov, 5.ZŠ Ostrov, ZŠ Merklín, Abertamy, Hroznětín, Pernink, Potůčky, Horní Blatná, a Jáchymov) a neziskových organizací Člověk v tísni a Pecka. „Prosperita města a regionu závisí ve velké míře na kvalifikované pracovní síle. Nekvalifikovaní lidé bez vzdělání často nemají zájem pracovat nebo mají problém práci sehnat a zvyšují nám tak nezaměstnanost. Uvědomujeme si, že tento problém je potřeba řešit již na základních školách, proto jsme se rozhodli projekt ve spolupráci s partnery realizovat,“ řekl starosta města Ostrov Pavel Čekan.

 

 

Podpora vzdělávání v oblasti ORP

Základní škola Merklín se v červnu 2014 zapojila do projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného z prostředků ESF.  Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  je město Ostrov. Do projektu je zapojeno deset základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností Ostrov (ORP Ostrov). Dále jsou zapojeny dvě neziskové organizace a to sokolovská pobočka Člověk v tísni a PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s.

Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu.

V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

 

Projekt

Zapojení do projektu


                                                                                                        Projekt                         Projekt "Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov"