Informace o škole

Základní škola Merklín
okres Karlovy Vary
Merklín 31
36234 Merklín                                                                                    pohled na školu
tel. 353 618 182
 
příspěvková organizace
ič: 71004777

Zřizovatel: Obec Merklín

Pracovníci školy:

Ředitelka školy

Mgr. Eva Uhlíková

Zaměstnanci školy

1. ročník - Mgr. Monika Šebesová

2. - 3. ročník - Mgr. Ivana Matuštíková

4. - 5. ročník - Mgr. Marie Jirková

Asistentky pedagoga -  Oldřiška Hromádková

 -   Bc. Nikola Uhlíková                                                                                                            

Vedoucí vychovatelka školní družiny - Šárka Zoubková
Vychovatelka školní družiny - Petra Švajková

Školnice - Erika Šolcová


     Naše škola se nachází v malé obci, v těsné blízkosti hlavní silnice, asi 100m od zastávky autobusu a 300m od vlakového nádraží. Kromě merklínských žáků dojíždí do školy i žáci z přilehlých obcí.
     Základní škola je umístěna ve dvou propojených budovách - původní a nové. Ve škole jsou tři učebny, dále je zde kabinet, ředitelna, čítárna s knihovnou, nová počítačová učebna, školní družina, jídelna, výdejna obědů, šatna, hygienické zázemí. Škola nemá vlastní kychyň, jídlo se dováží z MŠ Merklín.
     S novou budovou je spojena prostorná tělocvična a sauna, kterou pravidelně využívají nejen žáci základní a mateřské školy, ale i široká veřejnost. Škola může užívat také sportovní hřiště, které je vzdáleno asi 500m.
     V naší škole mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky, např. sportovní, výtvarný, počítačový, hru na flétnu a sborový zpěv.
     Spolupracujeme s PPP a SPC Karlovy Vary, Obcí Merklín, MŠ Merklín, ZŠ Hroznětín, ZŠ Abertamy, ZŠ Pernink, s místní knihovnou, kulturním klubem, Policií ČR. V rámci spolupráce s Policií ČR Pernink se zabýváme protidrogovou prevencí, nebezpečí závislosti, předcházení šikaně, dopravní výchově. Spolupráce je vedena formou besed se zástupci PČR. Žáci i jejich učitelé se zúčastňují různých projektů, soutěží i charitativních činností.
     Školní družina je v provozu do 6. 30 do 16.00 a má dvě oddělení. Do školní družiny se mohou přihlásit žáci z 1. - 5. ročníku. Vychovatelky připravují činnosti sportovní, výtvarné, poznávací, výchovné a kulturní. Podílí se na výzdobě školy, přípravě kulturních akcí.      
     1. -  5. ročník se učí podle RVP ZV č. j. 31 504/2004 - 22  Máme k sobě blízko.
První ročník se učí samostatně, druhý je spojený se třetím ročníkem a čtvrtý s pátým ročníkem. Již od prvního ročníku se žáci učí anglický jazyk a informatiku.