Aktuality

Výprava k Ohři

Výprava k Ohři
Dne 25.6 2024 se žáci páté třídy vydali na výpravu k Ohři. Žáci přišli do skautského domu Orion. Kde na ně čekal kluk.
Potom jeli na pramicích, které se museli přemístit na vodu a žáci se nalodili. Potom si dali pár jezíků a peřejí. Žáci dojeli do tábora v Dubině.
Tam uvařili guláš a šlo se skákat do vody.
Druhý den vyšli ke Skalkám skřítků a prolézali otvorem ve skále. Seběhli dolů a ještě se vykoupali v Ohři.
Šťastně dorazili domů.
Výprava k Ohři