Úřad školy

Oznámení pověřence

22. 5. 2018

Sdělujeme, že funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 bude pro naši organizaci vykonávat
Ing. Milan Lembacher. 
Kontaktní údaje: lembachermilan@volny.cz
                              tel.: 608 362 000