Pro rodiče

Prázdniny 2022,23

Prázdniny 2022/2023


Zápis pro ukrajinské žáky

Zápis pro ukrajinské žáky - termín


Poděkování sponzorům

Poděkování sponzorům 1


Pomůcky

Pomůcky pro žáky pro žáky  3. - 5. ročníku
 (nemusíte kupovat nové pomůcky):

Tužky, č. 1, č. 2, č. 3, 2 pera, pastelky, fixy, pravítka (30cm  a 15cm),
vodové barvy (nejlépe značka Koh-i-noor), tempery, štětce (č. 4, 6, 8, jeden plochý),
lepidlo, trojúhelník s ryskou, ořezávátko, kružítko a tuhy, obaly na sešity (průhledné, A4,A5),
nůžky, cvičební úbor (cvičky, tričko, tepláky, bunda, botasky, mikina, trenýrky),
plášť nebo stará košile na výtvarnou výchovu, hadr na VV, podložka na lavici.


Výsledky voleb do ŠR

11. 1. 2019

Výsledky voleb


Kroužky ve školním roce 2021-2022

2021- 2022
Předpokládané kroužky

Kroužky


Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku


Výsledky voleb do školské rady

11. 1. 2019

Výsledky voleb


Volby do školské rady

11. 1. 2019

Volby


Volby do školské rady

7. 1. 2018

Volby - školská rada


Organizace školního roku

2018/2019

 

 

Organizace školního roku

Prázdniny

Termín prázdnin

Začátek vyučování po prázdninách

Podzimní

29.a 30.10. 2018

( pondělí a úterý )

31.10. 2018

( středa )

Vánoční

22.12. 2018 – 2.1.2019

( sobota – středa )

3.1.2019

( čtvrtek )

Pololetní

1.2.2019

( pátek )

 

Jarní

18.2. – 24.2.2019

( pondělí – neděle )

25.2.2019

( pondělí )

Velikonoční

18.4.2019

( čtvrtek )

23.4.2019

( úterý )

Letní

29.6.2019 – 1.9.2019

( sobota – neděle )

2.9.2019

( pondělí )

               


Pomůcky na příští rok

25. 6. 2018

Pomůcky na školní rok 2018/19

Vážení rodiče,
v průběhu prázdnin budeme objednávat pro žáky školní sešity a pracovní knihy na příští rok. Tyto pomůcky si žáci od 2. třídy hradí sami a musí být jednotné.
     Prosím Vás proto o částku 300 Kč.


Další pomůcky, které děti potřebují (nemusíte kupovat nové pomůcky):

Tužky, č. 1, č.2, č. 3, 2  pera, pastelky, fixy, pravítka (30cm  a 15cm),  vodové barvy (nejlépe značka Koh-i-noor), tempery, štětce (č. 4, 6, 8, jeden plochý), lepidlo, trojúhelník s ryskou, ořezávátko, kružítko a tuhy, obaly na sešity (průhledné, A4,A5), nůžky, cvičební úbor (cvičky, tričko, tepláky, bunda, botasky, mikina, trenýrky), plášť nebo stará košile na výtvarnou výchovu, hadr na VV, podložka na lavici.

 

    Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci. I. Matuštíková


Kroužky

Přihláška do kroužků ZŠ Merklín
Přihlašuji svou dceru – svého syna


___________________________________________________ do kroužku pořádaného ZŠ Merklín. Beru na vědomí, že nepřítomnost je třeba také omluvit a odhlásit se je možno až v pololetí. Kroužky začínají v říjnu a končí v květnu. Na sport ho vybavím vhodným oblečením. Vybraný kroužek podtrhněte.


Sportovní kroužek 1. - 3. ročník, pondělí 13.15 – 14.00
Ivana Matuštíková

Sportovní kroužek 4. - 5. ročník, úterý 13.15 – 14.00
Marie Jirková
Pěvecký sbor 1. - 5. ročník, středa 13.15 – 14.00
Monika Šebestová
Počítačový kroužek 1.ročník, úterý 11.50 – 12.35
Eva Uhlíková
Výtvarný kroužek 2. - 5. ročník, středa 14.00 - 15.00
Šárka Zoubková 80 Kč na pololetí
Hra na flétnu individuální dohoda
Monika Šebestová

-----------------------------------------------------------------------------------------

ČTENÁŘSKÝ KLUB
2. - 3. ročník, úterý 14.00 – 15.30

Ivana Matuštíková

ČTENÁŘSKÝ KLUB 4. - 5. ročník, čtvrtek 13.30 – 15.00

Eva Uhlíková

Datum_______________________

 

Podpis rodičů____________________


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

10. 6. 2015 v 16. 00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků smiley

Ve středu 10. 6. 2015 od 16. 00 v první třídě školy se na Vás těší Ivana Matuštíková a chce si s Vámi popovídat o způsobech výuky a cílech první třídy. Seznámíte se také s učebnicemi a potřebami do první třídy.
 


Školská rada - výsledky volebŠkolská rada je zřizována podle §167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Během měsíce listopadu a prosince proběhly volby do Školské rady.
Z řad rodičů byly zvoleny: Dana Čerepešová - 20 hlasů
Lenka Kučerová - 16 hlasů

Počty hlasů ostatních kandidátů: Ing. Jana Urbánková - 15 hlasů
Jitka Šteklová - 11 hlasů
Lucie Novotná - 11 hlasů
Lucie Danižová - 3 hlasy


Složení nové Školské rady:

Zákonní zástupci žáků: Dana Čerepešová, Lenka Kučerová
Zástupci zřizovatele: Bc. Jolana Nečová, Bc. Lucie Švajková
Zástupci pracovníků školy: Mgr. Ivana Matuštíková, Eva Uhlíková

Během měsíce února proběhne první schůzka.Zápis školské rady

27. 8. 2014

Zápis ze schůzky školské rady

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ŠR_2014-08-27.docx 17 Kb

Vyhodnocení dotazníků

11. 7. 2014

Vyhodnocení dotazníků
Pracovní skupina školské rady byla její předsedkyní seznámena s vyhodnocením dotazníků , které rodiče vyplňovali v průběhu dubna. 
Tento dokument si přečtěte v oddíle pro rodiče.


Školská rada

28. 11. 2013

Školská rada, Zákon č. 561/2004 Sb., paragraf 167, 168
Zákon uvádí školskou radu jako povinný orgán zřizovatele. Jeho účelem je umožnit účast zřizovatele, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků na chodu školy. Zákon nestanoví maximální a minimální počty členů. Stanovení počtu členů ŠR a pravidel pro jejich volbu ponechává na zřizovateli. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období je tři roky. Ředitel není členem školské rady a jejího zasedání se účastní pouze na vyzvání předsedy školské rady. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Schůzku svolává předseda ŠR. Školská rada si stanoví jednací řád a zvolí si předsedu.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
e) podílí se na zpracování koncepčních  záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh  rozpočtu právnické osoby, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávu
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům
Ředitel školy je povinnen umožnit ŠR přístup k informacím o škole. Informace chráněné podle zákona ochranu osobních údajů poskytne pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
Školská rada o schválení dokumentů rozhodne do 1 měsíce. Není-li dokument schválem ani po opakovaném projednávání, o dalším postupu rozhodne zřizovatel.

 

 


 


Práva a povinnosti rodičů

Zde si otevřete text s právy a povinnostmi rodičů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prava-a-povinnosti-rodicu.doc 60.4 Kb