První školní den 1. 9. 2022

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 1.9.2022

 

Školní družina

1. 9. 2022 provoz školní družiny od 6:30 do 14:00 hodin

Od 2.9. provoz školní družiny od 6:30 do 16:00 hodin

Přihlášky do školní družiny obdržíte u vedoucí vychovatelky Šárky Zoubkové.

oddělení ŠD – Petra Švajková (1. a 2. ročník)

oddělení ŠD – Šárka Zoubková (3., 4. a 5. ročník)

 

Oběd

1.9. ve 12:00 hodin, od 2.9. denně ve 12:35 hodin

Přihlášky a složenky na obědy obdržíte v mateřské škole.

 

Základní škola

8:00 slavnostní zahájení školního roku před ZŠ

8:15 odchod žáků do tříd se svou třídní učitelkou

8:45 předpokládaný konec vyučování

1. ročník Mgr. Marie Jirková

2. a 3. ročník Mgr. Monika Sejka

(asistent pedagoga Oldřiška Hromádková)

4. a 5. ročník Mgr. Ivana Matuštíková

(asistent pedagoga Bc. Nikola Uhlíková)